Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Άμεση καταχώρηση στοιχείων και πλήρης λειτουργία του νέου ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος «mySchool»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κομοτηνής  14 
ΠΛΗΡ.: Κουντούρης Τηλέμαχος 
6939415171 
Μακεδών Νικόλαος
6972093097    
Αθήνα, 01-02-2014
Αρ. Πρωτ.: 03Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. 
με αφορμή την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με Αρ. Πρωτ. 4528/Δ1/15-01-2014, που αφορά στην άμεση καταχώρηση στοιχείων και την πλήρη λειτουργία του νέου ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος «mySchool» έως 05-02-2014, και λαμβάνοντας υπόψη:

  1. το γεγονός ότι έχει σχεδιαστεί για την Δ/θμια Εκπαίδευση χωρίς να έχουν ληφθεί υπ’ όψιν οι ιδιαιτερότητες της Π/θμιας, τη μη ολοκλήρωσή του και τη συνεχή αλλαγή φορμών και τρόπου καταχώρησης στοιχείων σε αυτό, τα αλλεπάλληλα προβλήματα στις εφαρμογές του και τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται κατά την εισαγωγή  δεδομένων, το μεγάλο αριθμό στοιχείων που ζητούνται, τα οποία δεν είναι σημαντικά (π.χ. ποια ημέρα απουσίασε ο κάθε μαθητής κ.λπ.), τα ερωτήματα που έχουν τεθεί προς το Υ.ΠΑΙ.Θ από τη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με τα ζητούμενα στοιχεία των μαθητών, την ελλιπή αποστολή και σε μεταγενέστερο χρόνο, οδηγιών εφαρμογής του συστήματος και τη μη πραγματοποίηση σεμιναρίων ενημέρωσης  των Διευθυντών για το χειρισμό του, τη συνεχή επιφόρτιση των Διευθυντών με νέα καθήκοντα (π.χ. πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ, πρόγραμμα σίτισης μαθητών, έλεγχος και επικύρωση τίτλων σπουδών των εκπαιδευτικών κ.λπ.), το διδακτικό ωράριο των Διευθυντών σχολικών μονάδων της Α/θμιας εκπαίδευσης,
θεωρεί αδύνατη έως την Τετάρτη 05-02-2014 την καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα «mySchool» όλων των στοιχείων που αφορούν τις σχολικές μονάδες, και για το λόγο αυτό ζητά:
  •  την  άμεση ανάκληση της παραπάνω εγκυκλίου, την πειραματική εφαρμογή του «mySchool» μέχρι την επίλυση όλων των λειτουργικών προβλημάτων που παρουσιάζονται, την άμεση ενημέρωση όλων των Διευθυντών σχολικών μονάδων  σχετικά με τη χρήση του «mySchool»,
  • τη δραστική μείωση του διδακτικού ωραρίου των Διευθυντών σχολικών μονάδων, και τέλος, τον τερματισμό της συνεχούς υποβάθμισης του ρόλου των Διευθυντών σχολικών μονάδων, οι οποίοι συνεχώς επιφορτίζονται με γραφειοκρατικό έργο, γεγονός που τους αποσπά από την άσκηση των ουσιαστικών τους καθηκόντων ως επιστημονικοί-παιδαγωγικοί υπεύθυνοι των σχολείων τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Ανδριάς                                                                              Νικόλαος  Μακεδών

Πηγή: www.alfavita.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλείστε να προσέχετε το λεξιλόγιό σας όταν αφήνετε το σχόλιό σας.