Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

Οι οδηγίες προς τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων για το δημοψήφισμα της 5/7/2015

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, που έχουν οριστεί ως καταστήματα ψηφοφορίας, κατά την παράδοση των σχολικών χώρων στις αρμόδιες δημοτικές αρχές, και σε συνεργασία μαζί τους να μεριμνήσουν για την διαθεσιμότητα των σχολικών αιθουσών για την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.

Οι Διευθυντές/ Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων στην περίπτωση που στις σχολικές μονάδες υπάρχουν τεχνικά μέσα διευκόλυνσης ατόμων με αναπηρίες (ράμπες κ.λ.π.) να ενημερώσουν σχετικά ώστε να βρίσκονται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών για να εξασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση στις αίθουσες ψηφοφορίες.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. να ενημερώσουν τους Διευθυντές/ Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους.
Εσωτερική διανομή: Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  1. Γραφείο κ. Υπουργού (αρ. πρωτ. 6405/29-06-2015)
  2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
  3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
  4. Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε.
  5. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
  6. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Γ΄
  1. Αυτ. Διεύθυνση ΠΟΔΕΞΜΣ
  2. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
  3. Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
   10. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
  11. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Γ΄

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλείστε να προσέχετε το λεξιλόγιό σας όταν αφήνετε το σχόλιό σας.