Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

Αμοιβαίες μεταθέσεις


Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αιρετών, αναμένεται να ανακοινωθούν τέλος Μαϊου ή το πολύ αρχές Ιουνίου.Είναι πολύ εύκολο να βάλετε τα στοιχεία σας, σε ποιο σχολείο / περιοχή έχετε την οργανική σας και σε ποια περιοχή θέλετε να πάρετε την αμοιβαία μετάθεση, στη δεξιά πλευρά της σελίδας υπάρχει κουμπί "εκδηλώστε ενδιαφέρον" θα το πατάτε αν θέλετε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας ή αν είσαστε αυτός που έχει αναρτήσει την αγγελία θα το πατάτε για να δείτε ποιος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Μην ξεχάσετε ποιο κωδικό έχετε βάλει γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα επαναφοράς του.


Δικαίωμα αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και να έχουν την ίδια ειδικότητα.
β) Να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία μέχρι 31/9/2014.
γ) Να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31/9/2014 από τον διορισμό τους.
δ) Να έχουν υπηρετήσει ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.
Δικαίωμα αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης θα έχουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλλει αίτηση κανονικής μετάθεσης και δεν θα ικανοποιηθεί.
Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης: α) οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι και β) όσοι δεν υπηρετούν οργανικά σε σχολική μονάδα, αφού οι αμοιβαίες μεταθέσεις πραγματοποιούνται από σχολείο σε σχολείο.Πηγή: www.alfavita.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλείστε να προσέχετε το λεξιλόγιό σας όταν αφήνετε το σχόλιό σας.