Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

Υποβολή ερωτημάτων σχετικών με την αξιολόγηση

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Κ. ΠΟΥΛΑΚΑ 2  Τ.Κ.  531 00  ΦΛΩΡΙΝΑ

ΤΗΛ. &  FAX 23850 29522
             
Αρ. Πρωτ: 19                            
                                              Φλώρινα, 12/02/2014                      
              Συζητήθηκαν διεξοδικά όλα τα θέματα που άπτονται της αυτοαξιολόγησης και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να υποβάλει τα παρακάτω ερωτήματα προς το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. :Το Δ.Σ. του Συλλόγου πραγματοποίησε την 5η Φεβρουαρίου 2014 ενημερωτική συνάντηση με τους Διευθυντές/ Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης του με θέμα: «Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας».

Σύμφωνα με την με αριθμ. Πρωτ. 190089/Γ1/10-12-2013 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ «Η εφαρμογή της ΑΕΕ στα σχολεία είναι υποχρεωτική και την ευθύνη της υλοποίησης έχουν οι  Διευθυντές των σχολικών μονάδων, με την επιστημονική /παιδαγωγική στήριξη των Σχ. Συμβούλων και τη διοικητική των Δ/ντών Διευθύνσεων».
Ερωτάται το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας:
1.      Αν και αναγράφεται ότι οι σχολικοί σύμβουλοι έχουν την παιδαγωγική και επιστημονική υποστήριξη στην ΑΕΕ σε περίπτωση πιέσεων προς τους Διευθυντές – Προϊσταμένους ποιος είναι ο τρόπος αντίδρασης;
2.      Στην ίδια εγκύκλιο αναγράφεται «Οι σχολικές μονάδες της προσχολικής αγωγής και τα ολιγοθέσια σχολεία (έως 3/θ) δεν  υποχρεούνται στην υλοποίηση σχεδίων δράσης, εκτός και εάν το επιλέξουν, με δική τους απόφαση» σημαίνει οργανικά και όχι λειτουργικά. Πρέπει τον Ιούνιο να καταθέσουν την προβλεπόμενη Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης;
3.      Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει ο σχολικός σύμβουλος που επιθυμεί μέσα από ενδοσχολική επιμόρφωση να ενημερώσει τους συναδέλφους για την αυτοαξιολόγηση – αξιολόγηση; Ποιες είναι οι οδηγίες της Δ.Ο.Ε. σε αυτή την περίπτωση;
4.      Αν με διοικητικό υπηρεσιακό έγγραφο απαιτηθεί από τους Διευθυντές – Προϊσταμένους να ενεργοποιήσουν τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης, ποια πρέπει να είναι η θέση του Δ.Σ. του Συλλόγου και πως καλύπτονται οι συνάδελφοι Διευθυντές από τον Σύλλογο με νόμιμο και ασφαλή τρόπο;
5.      Στο έγγραφό σας με αρ. Πρωτ.570/20-1-2014 αναγράφεται:  «Οι συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων δεν πρέπει να οδηγήσουν στη στελέχωση των ομάδων εργασίας». Όμως η στελέχωση των ομάδων εργασίας είναι το πρώτο στάδιο εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης. Εδώ δημιουργούνται πρακτικά ζητήματα.
6.      Σε συνδυασμό με τα τρία παραπάνω ζητήματα ο Διευθυντής – Προϊστάμενος πότε είναι υποχρεωμένος από τη νομοθεσία να ξεκινήσει τη διαδικασία;
Θέματα στο παραπάνω ερώτημα:
§   Αν δεν υπάρχει κάποια ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών ή αν δεν απαιτηθεί από τη διοίκηση στο επόμενο μικρό χρονικό διάστημα, ο Διευθυντής συγκαλεί ή δε συγκαλεί σε συνεδρίαση τον Σύλλογο Διδασκόντων για τη σύνταξη πρακτικού;
§   Αν σε σύλλογο διδασκόντων υπάρχει ομόφωνη απόφαση άρνησης «εθελοντικής» συμμετοχής το πρακτικό πρέπει και αν που να αποσταλεί;
§   Αν σε σύλλογο διδασκόντων υπάρχει πλειοψηφία άρνησης «εθελοντικής» συμμετοχής και όχι ομοφωνία ποια είναι η επόμενη ενέργεια του Διευθυντή; Προχωρά ή όχι στη συγκρότηση των ομάδων με τους επιθυμούντες την αυτοαξιολόγηση;
§   Αν σε σύλλογο διδασκόντων υπάρχει πλειοψηφία ή και ομοφωνία υπέρ της αυτοαξιολόγησης ποιες είναι ενέργειες του Διευθυντή και κατ’  επέκταση του Δ.Σ. του Συλλόγου; Συγκροτεί ο Διευθυντής τις ομάδες εργασίας; Αντιδρά ο τοπικός σύλλογος και πώς;
§   Αν τον Ιούνιο υποχρεωθούν οι Διευθυντές να καταθέσουν την προβλεπόμενη Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του σχολείου και με δεδομένο ότι ως τότε δεν έχουν προχωρήσει τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης ποια είναι η απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ; Η θέση του Συλλόγου Διδασκόντων σε αυτή την περίπτωση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πρώτο γιατί θα πρέπει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να συμπληρωθεί πλήθος εγγράφων και δεύτερο δε θα υπάρξει χρόνος αντίδρασης.
7.      Τέλος το πρακτικό συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων είναι η νομική ασπίδα για τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων και τον Διευθυντή; Υπάρχουν πολλές ενστάσεις πάνω σε αυτό το θέμα και κυρίως στην έννοια του «εθελοντισμού» σε υπουργικές αποφάσεις και νόμους.
8.      Η κατακλείδα της απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ότι «οι τοπικοί σύλλογοι εκπαιδευτικών σε συνεννόηση και συνεργασία με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα πρέπει να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παραπάνω απόφασης» πώς υλοποιείται πρακτικά από το Δ.Σ. του Συλλόγου μας; Οι συνεχείς στάσεις εργασίας κατά σχολική μονάδα είναι ψυχοφθόρες και είναι οικονομική αιμορραγία σε δύσκολους καιρούς για όλους τους συναδέλφους.
9.      Ποια είναι η θέση της ομοσπονδίας για τα πρότυπα δημοτικά σχολεία όπου η αξιολόγηση είναι καθημερινή πρακτική με συνεχείς νέες παρεμβάσεις αξιολόγησης; Ως μέλη του συλλόγου μας οι συνάδελφοι των πρότυπων ποια υποστήριξη πρέπει να έχουν από το Δ.Σ. του συλλόγου σε αυτό τον βομβαρδισμό; Θέμα στο οποίο θα επανέλθουμε με πλήρες τεκμηριωμένο έγγραφό μας.
Συνάδελφοι του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Η θεωρητική προσέγγιση των προβλημάτων σχετικών με την αυτοαξιολόγηση σε συνδυασμό με τον μπαμπούλα του πειθαρχικού κώδικα έχει οδηγήσει σε κατηγοριοποίηση τους συναδέλφους. Είναι ένα πρόβλημα που αν η ομοσπονδία δεν το εξετάσει άμεσα φοβόμαστε πως θα γίνει η αιτία διάσπασης του συνδικαλιστικού κινήματος στην Α/θμια Εκπ/ση.
Θεωρούμε πως οι απαντήσεις σας είναι δεδομένες και σαφείς σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλείστε να προσέχετε το λεξιλόγιό σας όταν αφήνετε το σχόλιό σας.