Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων μελών του Συμβουλίου της Αρχής του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων μελών του Συμβουλίου της Αρχής του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε).

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 εδ. γ’ και δ’ του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’ 193), προκειμένου να πληρωθούν οι προβλεπόμενες θέσεις μελών της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.), 

Προσκαλεί για υποβολή υποψηφιοτήτων: 
α) Τέσσερις εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον Β’ οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με την αποστολή και τις δραστηριότητες της Αρχής. 
β) Έναν Καθηγητή Πανεπιστημίου της χώρας ή της αλλοδαπής, ανά Ομάδα Προσανατολισμού Επιστημών, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 3 και το άρθρο 8 του Ν. 4186/2013, και συγκεκριμένα: 1. ανά Ομάδα Προσανατολισμού για το Γενικό Λύκειο: α) Ανθρωπιστικών Σπουδών,
β) Θετικών Σπουδών και γ)Οικονομικών – Πολιτικών – Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών και 2. ανά Ομάδα Προσανατολισμού για το Επαγγελματικό Λύκειο: α) Τεχνολογικών Εφαρμογών, β) Διοίκησης και Οικονομίας, γ) Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής και δ) Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, 
οι οποίοι ενδιαφέρονται για την πλήρωση των προβλεπόμενων θέσεων μελών του Συμβουλίου της Αρχής του Ε.Ο.Ε.. 
 
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με βιογραφικό σημείωμα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν μέχρι την 14η Φεβρουαρίου 2014, 
α. με συστημένη αποστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων, Τμήμα Β΄, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ή 
β. ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dode@minedu.gov.gr 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
 

Πηγή: www.alfavita.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλείστε να προσέχετε το λεξιλόγιό σας όταν αφήνετε το σχόλιό σας.