Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

Λειτουργικές υπεραριθμίες Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Φλώρινας - Δήλωση υπεραριθμίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ
-----Φλώρινα, 3-9-2015

Αριθμ. Πρωτ.: 4425

Ταχ.  Δ/νση     :Διοικητήριο 
Ταχ. Κώδικας :53100
Πληροφορίες : Καλυβιάνος Λεωνίδας
Τηλέφωνο      : 2385054590 & 54586
F A X                : 2385054582
 e-mail            : mail@dipe.flo.sch.gr
ΠΡΟΣ: 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Σύμφωνα την αριθμ. 14η/27-08-2015 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Φλώρινας διαπιστώθηκαν οι λειτουργικές υπεραριθμίες των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Φλώρινας. Παρακαλούνται οι Εκπ/κοί των παρακάτω Σχολικών Μονάδων να δηλώσουν έως και τη Δευτέρα 7-09-2015 και ώρα 2:00 μ.μ  εάν επιθυμούν  ή δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι στις Σχολικές Μονάδες που υπηρετούν οργανικά. Η δήλωση των ενδιαφερομένων εκπ/κών να υποβληθεί στο ΠΥΣΠΕ Φλώρινας.
            Παρακαλούνται οι Δ/ντές-ντριες & Προϊστάμενοι-νες των εν λόγω Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν ενυπόγραφα το προσωπικό που ανήκει οργανικά στο Σχολείο τους.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ
2ο Φλώρινας
2
Αετού
1
Αμμοχωρίου
1
3ο Αμυνταίου
1
Βεύης
1
Ιτέας
1
Λεβαίας
1
Λεχόβου
1
Μελίτης
1
Πολυποτάμου
1
Σκοπιάς
1
Σκοπού
1
Φλάμπουρου
1
ΣΥΝΟΛΟ
14


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ
1ο Φλώρινας
1
6ο Φλώρινας
1
Αλώνων
1
1ο Αμμοχωρίου
1
Άνω Καλλινίκης
1
Βαρικού
1
1ο Μελίτης
1
Παπαγιάννη
1
Τροπαιούχου
1
3ο Αμυνταίου
1
Κέλλης
1
Σκοπού
1
Φιλώτα
1
ΣΥΝΟΛΟ
13ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕ70 ΣΜΕΑΕ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ
Ειδικό  Φλώρινας
1
ΣΥΝΟΛΟ
1
Συνημμένα:
Υπεύθυνη Δήλωση Υπεραριθμίας εκπαιδευτικού
Λειτουργικά κενά
Ομάδες Σχολικών Μονάδων Δ/νσης Π.Ε. ΦλώριναςΟ Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε.  ΦλώριναςΣαββάκης Κίμων
Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Ο/Η υπογραφόμενος/η …………………………...................... ………… εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ…. του Δημοτικού Σχολείου/ Νηπιαγωγείου ……..………………………………………, ύστερα από την αριθμ. 14η/27-8-2015 πράξη του ΠΥΣΠΕ Φλώρινας με θέμα «Διαδικασία τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών»
Δηλώνω υπεύθυνα
ότι επιθυμώ – δεν επιθυμώ να κριθώ υπεράριθμος/η στο ανωτέρω Δημοτικό Σχολείο/ Νηπιαγωγείο.
Φλώρινα………………………

Ο-Η δηλ….

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Υ.Σ.Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
1
1ο Αμυνταίου
5
2
1ο Φλώρινας
1
3
3ο Φλώρινας
1
4
5ο Φλώρινας
3
5
6ο Φλώρινας
2
6
Αγίου Γερμανού
1
7
Αγίου Παντελεήμονα
2
8
Άνω Καλλινίκης
2
9
Αχλάδας
1
10
Βαρικού
3
11
Κάτω Κλεινών
1
12
Κέλλης
1
13
Νεοχωρακίου
1
14
Περάσματος
1
15
Σκλήθρου
2
16
Υδρούσας
2
17
Φιλώτα
4

ΣΥΝΟΛΟ
33


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΚΕΝΑ
1
1ο Αμυνταίου
1
2
3ο Φλώρινας
2
3
5ο Φλώρινας
1
4
7ο Φλώρινας
1
5
8ο Φλώρινας
1
6
9ο Φλώρινας
1
7
11ο Φλώρινας
1
8
Αγίου Γερμανού
1
9
Αντιγόνου
1
10
Λεβαίας
1
11
Λεχόβου
1
12
Σιταριάς
1

ΣΥΝΟΛΟ
13
ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δημοτικά Φλώρινας
ΟΜΑΔΑ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΟΜΑΔΑ 1
1
Δ.Σ. 1ο ΦΛΩΡΙΝΑΣ
5
Δ.Σ. 5ο ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2
Δ.Σ. 2ο ΦΛΩΡΙΝΑΣ
6
Δ.Σ. 6ο ΦΛΩΡΙΝΑΣ
3
Δ.Σ. 3ο ΦΛΩΡΙΝΑΣ
7
Π.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
4
Δ.Σ. 4ο ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 8
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΟΜΑΔΑ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΟΜΑΔΑ 2
1
Δ.Σ. ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ
3
Δ.Σ. ΣΚΟΠΙΑΣ
2
Δ.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥΟΜΑΔΑ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΟΜΑΔΑ 3
1
Δ.Σ. ΒΕΥΗΣ
5
Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ
2
Δ.Σ. ΙΤΕΑΣ
6
Δ.Σ. ΣΙΤΑΡΙΑΣ
3
Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ
7
Δ.Σ. ΥΔΡΟΥΣΑΣ
4
Δ.Σ. ΜΕΛΙΤΗΣΟΜΑΔΑ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΟΜΑΔΑ 4
1
Δ.Σ. ΚΕΛΛΗΣ
5
Δ.Σ. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ
2
Δ.Σ. ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ
6
Δ.Σ. ΑΧΛΑΔΑΣ
3
Δ.Σ. ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ
7
Δ.Σ. ΣΚΟΠΟΥ
4
Δ.Σ. ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥΟΜΑΔΑ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΟΜΑΔΑ 5
1
Δ.Σ. 1ο ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
3
Δ.Σ. 3ο ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
2
Δ.Σ. 2ο ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΟΜΑΔΑ 6
1
Δ.Σ. ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
4
Δ.Σ. ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
2
Δ.Σ. ΑΕΤΟΥ
5
Δ.Σ. ΦΙΛΩΤΑ
3
Δ.Σ. ΛΕΒΑΙΑΣΟΜΑΔΑ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΟΜΑΔΑ 7
1
Δ.Σ. ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ
3
Δ.Σ. ΣΚΛΗΘΡΟΥ
2
Δ.Σ. ΛΕΧΟΒΟΥ
4
Δ.Σ. ΒΕΓΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΟΜΑΔΑ 8
1
Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
2
Δ.Σ. ΒΑΡΙΚΟΥ


Νηπιαγωγεία Φλώρινας
ΟΜΑΔΑ
Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΟΜΑΔΑ 1
1
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 1ο ΦΛΩΡΙΝΑΣ
7
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 7ο ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 2ο ΦΛΩΡΙΝΑΣ
8
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 8ο ΦΛΩΡΙΝΑΣ
3
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 3ο ΦΛΩΡΙΝΑΣ
9
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 9ο ΦΛΩΡΙΝΑΣ
4
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 4ο ΦΛΩΡΙΝΑΣ
10
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 11ο ΦΛΩΡΙΝΑΣ
5
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 5ο ΦΛΩΡΙΝΑΣ
11
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
6
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 6ο ΦΛΩΡΙΝΑΣΟΜΑΔΑ
Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΟΜΑΔΑ 2
1
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 1ο ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ
3
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
2
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 2ο ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ
4
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΣΚΟΠΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ
Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΟΜΑΔΑ 3
1
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΒΕΥΗΣ
5
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 2ο ΜΕΛΙΤΗΣ
2
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ
6
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
3
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ
7
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΣΙΤΑΡΙΑΣ
4
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 1ο ΜΕΛΙΤΗΣ
8
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΛΩΝΩΝ

ΟΜΑΔΑ
Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΟΜΑΔΑ 4
1
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΕΛΛΗΣ
6
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ
2
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ
7
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ
3
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ
8
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΧΛΑΔΑΣ
4
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ
9
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΣΚΟΠΟΥ
5
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣΟΜΑΔΑ
Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΟΜΑΔΑ 5
1
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 1ο ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
4
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 4ο ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
2
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 2ο ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
5
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
3
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 3ο ΑΜΥΝΤΑΙΟΥΟΜΑΔΑ
Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΟΜΑΔΑ 6
1
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
4
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
2
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΕΤΟΥ
5
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΦΙΛΩΤΑ
3
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΛΕΒΑΙΑΣΟΜΑΔΑ
Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΟΜΑΔΑ 7
1
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ
4
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ
2
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ
5
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΣΚΛΗΘΡΟΥ
3
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΒΕΓΟΡΑΣΟΜΑΔΑ
Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΟΜΑΔΑ 8
1
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
2
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΒΑΡΙΚΟΥ


1.       Όμορες ομάδες της ομάδας 1: Η ομάδα 2η.
2.       Όμορες ομάδες της ομάδας 2: Οι ομάδες 1η και 3η.
3.       Όμορες ομάδες της ομάδας 3: Οι ομάδες 2η και 4η.
4.       Όμορες ομάδες της ομάδας 4: Οι ομάδες 3η και 5η.
5.       Όμορες ομάδες της ομάδας 5: Οι ομάδες 4η και 6η.
6.       Όμορες ομάδες της ομάδας 6: Οι ομάδες 5η και 7η.
7.       Όμορες ομάδες της ομάδας 7: Η ομάδα 6η.
8.       Όμορες ομάδες της ομάδας 8: Οι ομάδες 6η και 7η.

Πηγή: http://dipe.flo.sch.gr/dipe/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλείστε να προσέχετε το λεξιλόγιό σας όταν αφήνετε το σχόλιό σας.